Leerlingen
A abbandono (con) over gave (met) abbreviatura verkorting abbreviaturen afkortingen in het notenschrift accarezzevole vleiend accelerando geleidelijk sneller wordend accélérant, en geleidelijk sneller wordend acuto scherp adagio langzaam, rustig ad libitum tempo en voordracht naar goeddunken van de uitvoerder affabile vriendelijk beminnelijk affettuoso gevoelig afflizione (con) neerslachtigheid (met) affrettando verhaastend after-beat het geven van accenten op relatief zwakke maatdelen agile bewegelijk, licht agitato                                                 onrustig, opgewonden alla                                                       op de manier van allegramente                                       vrolijk, levendig allargando                                           verbreden in tempo en voordracht allegretto                                            enigzins levendig, licht allegrezza (con)                                   opgewektheid (met) allegro                                                 vlug en levendig amabile                                                teder, liefelijk amarevole                                            smartelijk, bitter amarezza (con)                                    bitterheid (met) ancora                                                 nogmaals andante                                               rustig gaand andantino                                            1.iets sneller dan andante                                                             2.soms iets langzamer dan andante (vóór ca. 1800) angosciamente                                    angstig animant, en                                         iets sneller wordend animato                                               bezield, levendig animé                                                   levendig appassionato                                       hartstochtelijk applicatura                                           vingerzetting ardito                                                   fors articolato                                             duidelijk uitgesproken assai                                                    veel attaca (subito)                                     direct verder gaan attacca                                                direct verder gaan aubade                                                ochtend-muziek augmented                                          overmatig avec                                                     met B battuta                                                maatslag beat                                                     maatslag, op de slag spelen bravura (con)                                       glans, kracht (met glans) brillante                                               schitterend brio (con)                                             levendigheid (met) bruscamente                                        onstuimig burlesco                                               grappig, dwaas C calando                                                langzamer en zachter wordend caldo                                                    warm cantabile                                              zangerig cantilene                                              zangerige melodie capo (da)                                             vanaf het begin capriccioso                                           grillig, luimig carezzando                                          liefkozend cédez                                                   wat terughouden in tempo chiara                                                   helder, duidelijk chiaramente                                         helder, duidelijk clavis                                                    sleutel, toets come prima                                          als eerst come sopra                                          als boven comodo                                                gemakkelijk, licht con                                                       met crescendo                                            geleidelijk sterker wordend D deciso                                                  beslist decrescendo                                        zachter wordend dehors, en                                           op de voorgrond tredend delicatamente                                      fijn, smaakvol determinato                                         vast besloten diminished                                           verminderd diminuant, en                                       afnemen in toonsterkte en tempo diminuendo                                          afnemen in toonsterkte en tempo discrezione (con)                                 bescheidenheid (met) discreto                                                bescheiden distinto                                                duidelijk divisi                                                    verdeeld divoto                                                  vroom dolce                                                    zacht, liefelijk dolcezza (con)                                     liefelijkheid (met) dolente                                                smartelijk doloroso                                              smartelijk dolore (con)                                         smart (met) dotted eighths (in jazz)                       de achtste noten ongelijk in waarde uitvoeren doucement                                           zacht, liefelijk doux                                                    zacht. liefelijk due                                                      twee E eglogue                                               herderszang eguale                                                 gelijkmatig élargissant, en                                     breder en sterker wordend elegante                                              sierlijk elegie                                                   klacht, treurzang elevato                                                verheven energico                                               krachtig, energiek entrata                                                inleiding eroico                                                   heldhaftig espirando                                            wegstervend espressivo                                           vol uitdrukking espressione (con)                                met uitdrukking estinguendo                                        uitdovend estinto                                                 uitgedoofd in klanksterkte en vertragend even eighths (in jazz)                          de achtste noten in gelijke waarden uitvoeren F facile                                                    gemakkelijk facilmente                                            gemakkelijk fast                                                      snel fastoso                                                pronkend feroce                                                  wild, woest festoso                                                feestelijk fiero                                                     trots fierezza, con                                        met fierheid finire, per                                             om te eindigen flatted fifth                                           verminderde kwint flebile                                                   klagend forte                                                     sterk forte (mezzo)                                       half (matig) sterk) fortissimo                                             zeer sterk fortissisimo                                          uiterst sterk forza                                                    kracht freddo                                                  koel fresco                                                   fris frescamente                                         fris fretta                                                   haast funebre                                                treurend fuoco, con                                            met vuur fuocoso                                                vurig furioso                                                 woedend, heftig G gaiement                                             vrolijk gaio                                                     vrolijk galante                                                sierlijk generoso                                             edel gentile                                                 liefelijk, vriendelijk giocoso                                                lustig, vrolijk giusto                                                  juist G.P.                                                      algemene rust                                                             (afkorting van Generale Pauze) grandioso                                            groots, verheven grandezza, con                                    met grootsheid grave                                                   ernstig grazia, con                                           met sierlijkheid grazioso                                               sierlijk gusto, con                                            met smaak I imitatione                                             nabootsing impetuoso                                            onstuimig incalzando                                           dringend, versnellend increase                                               sterker worden innocente                                             onschuldig, eenvoudig inquieto                                               onrustig interludium                                           tussenspel intimo                                                   innig intrada                                                 inleiding irato                                                     toornig irresoluto                                             aarzelend istesso de-                                           of hetzelfde L lagrimoso                                             wenend lamentoso                                            klagend lamentabile                                          klagend languente                                            smachtend languido                                               smachtend lantando                                              langzamer wordend largando                                              breder worden in tempo larghetto                                              enigzins breder en langzamer largo                                                    breed, langzaam legato                                                  gebonden leggiero                                               licht, los leggierezza, con                                  met lichtheid lentando                                              langzamer wordend lent                                                      langzaam lentement                                            langzaam lento                                                    langzaam, slepend libitum, ad                                            met vrijheid lugubre                                                treurig, somber lusingando                                           vleiend lirico                                                     lyrisch, gevoelvol M maestoso                                             statig, gedragen malinconico                                          droefgeestig mancando                                            tot vrijwel niets afnemend in snelheid en toonsterkte mano destra                                        rechter hand mano sinistra                                       linker hand ma non tanto/troppo                           maar niet te veel marcando                                             doen uitkomen marcato                                               met nadruk marcia, alla                                          in marstempo martellato                                            gehamerd marziale                                               krijgshaftig melisma                                               melodisch groepje meno                                                   minder mesto                                                  somber, treurig mezza                                                  half, gematigd mezzo                                                  half, gematigd misurato                                              streng in de maat moderato                                             gematigd in tempo moderé                                                gematigd in tempo mouvement, au                                    a tempo molto                                                   veel, zeer morendo                                              wegstervend in toonsterkte mormorando                                        murmelend mosso                                                  levendig mosso (piú)                                          sneller mosso (meno)                                      langzamer moto, con                                             met beweging mute                                                    demper N niente                                                  niets nobile                                                   edel nobilita, con                                         met fierheid non                                                      niet O opus(meervoud: opera)                       werk optional                                               niet verplicht ossia                                                    of ostinato                                               hardnekkig, aanhoudend ovvero                                                 of P passione (con)                                     met hartstocht parlando                                              sprekend parte (colla)                                         hoofdstem (met de) passionato                                           hartstochtelijk pastorale                                             herderszang patetico                                               hartstochtelijk; droevig peine, à                                               nauwelijks perdendosi                                          zich verliezend pesante                                               zwaar peu                                                      beetje pezzo                                                   stuk piú                                                       meer piú mosso                                            sneller piacevole                                             liefelijk; rustig piano                                                   zacht piano (mezzo)                                      half (matig) zacht pianissimo                                            zeer zacht pianissisimo                                         uiterst zacht placido                                                 liefelijk; rustig piangevole                                           wenend piangendo                                           wenend piena                                                   vol piú                                                       meer plaisant                                                vrolijk pochettino                                           een klein beetje poco                                                     een beetje poco a poco                                         langzamerhand poi                                                       daarna; vervolgens pomposo                                              prachtig; pronkend portamento                                          gedragen portato                                                gedragen possibile                                              mogelijk postludium                                           naspel precipitando                                         plotseling sneller wordend precisione (con)                                   juistheid (met) pressez                                                stuwend, dwingend in tempo prestissimo                                          uiterst snel presto                                                  zeer snel prima                                                   eerste prima vista (a)                                     op het eerste gezicht prima volta                                           eerste keer Q quieto                                                  rustig R raddoppiato                                         verdubbeld rallantando                                          geleidelijk aan vertagend rapido                                                  vlug religioso                                               godsdienstig repetizione                                          herhaling replica                                                  herhaling rigoroso                                               streng rinforzando                                          een sterk crescendo op 1 toon of akkoord of opéénvolging hiervan risoluto                                                beslist risvegliato                                            opgewekt ritardando                                            geleidelijk langzamer worden ritenuto                                                snel langzamer wordend rubato (tempo)                                    vrije (letterlijk geroofde) tijdmaat rustico                                                  landelijk S sans                                                     zonder scherzando                                          schertsend; speels scherzo                                                grap scorrendo                                            vloeiend scorrevole                                            vloeiend secco                                                   droog secuna volta                                        tweede keer segno (al) (dal)                                    teken (tot aan) (van het) segue                                                  direct doorgaan seguente                                             volgend semi                                                     half semplice                                               eenvoudig sempre                                                steeds sentito                                                 gevoelig senza                                                   zonder senza rigore                                        niet te streng serrant, en                                           versnellend in tempo serioso                                                 ernstig serrato                                                 gehaast sforzando                                            een toon of akkoord sterk benadrukkend sforzato                                               een toon of akkoord sterk benadrukkend simile                                                   op dezelfde wijze sin'al fin                                               tot het einde si replica                                              men herhale si volta                                                 men kere de bladzijde om slancio (con)                                        met vuur slentando                                            langzamer wordend slow                                                     langzaam slow off                                                langzamer worden smorzando                                           wegstervend soave                                                   zoet; liefelijk sonore                                                 welluidend sopra                                                   boven sospiro                                                 zucht sostenuto                                            gedragen; uitgehouden sotto                                                    onder sotto voce                                           met halve stem spianato                                              eenvoudig; zonder hartstocht spirito (con)                                         met geestdrift spiritoso                                               met geestdrift stentato                                               talmend; met moeite stessa/stesso                                      de- of hetzelfde stinguendo                                          wegstervend in toonsterkte straight                                                de nootwaarden spelen zoals genoteerd strascinando                                        slepend talmend strepitoso                                            luidruchtig stringendo                                           dringend; sneller wordend subito                                                  plotseling sul                                                        op de svelto                                                   vrij; ongebonden swing                                                   de noten spelen in ongelijke waarden T tacet                                                    zwijgt tanto                                                    zo zeer tardando                                              vertragend tardo                                                    langzaam; traag; ernstig tedesca (alla)                                       Duits (op de manier van een duitse dans) tempestoso                                         stormend; onstuimig tempo giusto                                       het juiste tempo = allegro tenero                                                  zacht; teder tenerezza (con)                                   tederheid (met) tenuto                                                  uitgehouden to increase                                           sterker worden to slow off                                            langzamer worden tosto                                                    snel; dadelijk tranquillo                                             rustig troppo                                                  te veel U uguale                                                 gelijkmatig, zonder verandering van toonsterkte unisono                                                eenstemmig V veloce                                                  snel in tempo vibrato                                                 bevend vif                                                         levendig vigoroso                                               krachtig violente                                                heftig vite                                                      snel viva                                                      levendig; opgewekt vivace                                                  levendig; opgewekt vivo                                                      levendig; opgewekt voce                                                     stem volti subito                                           sla direct de bladzijde om (V.S.) Z zelo (con)                                             ijver (met) zeloso                                                  ijverig
Vreemde woorden
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
6 van 6
1996   Muziekles-Almere.nl Muziekles - Almere.nl				E-mail:						Telefoon:  Postadres en leslocatie:				muzieklesalmere@kpnmail.nl			06 309 204 64 Stellingmolenstraat 92											06 107 555 40 1333 CN  Almere   KvK : 32148472
Muziekles - Almere.nl
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A abbandono (con) over gave (met) abbreviatura verkorting abbreviaturen afkortingen in het notenschrift accarezzevole vleiend accelerando geleidelijk sneller wordend accélérant, en geleidelijk sneller wordend acuto scherp adagio langzaam, rustig ad libitum tempo en voordracht naar goeddunken van de uitvoerder affabile vriendelijk beminnelijk affettuoso gevoelig afflizione (con) neerslachtigheid (met) affrettando verhaastend after-beat het geven van accenten op relatief zwakke maatdelen agile bewegelijk, licht agitato                                                 onrustig, opgewonden alla                                                       op de manier van allegramente                                       vrolijk, levendig allargando                                           verbreden in tempo en voordracht allegretto                                            enigzins levendig, licht allegrezza (con)                                   opgewektheid (met) allegro                                                 vlug en levendig amabile                                                teder, liefelijk amarevole                                            smartelijk, bitter amarezza (con)                                    bitterheid (met) ancora                                                 nogmaals andante                                               rustig gaand andantino                                            1.iets sneller dan andante                                                             2.soms iets langzamer dan andante (vóór ca. 1800) angosciamente                                    angstig animant, en                                         iets sneller wordend animato                                               bezield, levendig animé                                                   levendig appassionato                                       hartstochtelijk applicatura                                           vingerzetting ardito                                                   fors articolato                                             duidelijk uitgesproken assai                                                    veel attaca (subito)                                     direct verder gaan attacca                                                direct verder gaan aubade                                                ochtend-muziek augmented                                          overmatig avec                                                     met B battuta                                                maatslag beat                                                     maatslag, op de slag spelen bravura (con)                                       glans, kracht (met glans) brillante                                               schitterend brio (con)                                             levendigheid (met) bruscamente                                        onstuimig burlesco                                               grappig, dwaas C calando                                                langzamer en zachter wordend caldo                                                    warm cantabile                                              zangerig cantilene                                              zangerige melodie capo (da)                                             vanaf het begin capriccioso                                           grillig, luimig carezzando                                          liefkozend cédez                                                   wat terughouden in tempo chiara                                                   helder, duidelijk chiaramente                                         helder, duidelijk clavis                                                    sleutel, toets come prima                                          als eerst come sopra                                          als boven comodo                                                gemakkelijk, licht con                                                       met crescendo                                            geleidelijk sterker wordend D deciso                                                  beslist decrescendo                                        zachter wordend dehors, en                                           op de voorgrond tredend delicatamente                                      fijn, smaakvol determinato                                         vast besloten diminished                                           verminderd diminuant, en                                       afnemen in toonsterkte en tempo diminuendo                                          afnemen in toonsterkte en tempo discrezione (con)                                 bescheidenheid (met) discreto                                                bescheiden distinto                                                duidelijk divisi                                                    verdeeld divoto                                                  vroom dolce                                                    zacht, liefelijk dolcezza (con)                                     liefelijkheid (met) dolente                                                smartelijk doloroso                                              smartelijk dolore (con)                                         smart (met) dotted eighths (in jazz)                       de achtste noten ongelijk in waarde uitvoeren doucement                                           zacht, liefelijk doux                                                    zacht. liefelijk due                                                      twee E eglogue                                               herderszang eguale                                                 gelijkmatig élargissant, en                                     breder en sterker wordend elegante                                              sierlijk elegie                                                   klacht, treurzang elevato                                                verheven energico                                               krachtig, energiek entrata                                                inleiding eroico                                                   heldhaftig espirando                                            wegstervend espressivo                                           vol uitdrukking espressione (con)                                met uitdrukking estinguendo                                        uitdovend estinto                                                 uitgedoofd in klanksterkte en vertragend even eighths (in jazz)                          de achtste noten in gelijke waarden uitvoeren F facile                                                    gemakkelijk facilmente                                            gemakkelijk fast                                                      snel fastoso                                                pronkend feroce                                                  wild, woest festoso                                                feestelijk fiero                                                     trots fierezza, con                                        met fierheid finire, per                                             om te eindigen flatted fifth                                           verminderde kwint flebile                                                   klagend forte                                                     sterk forte (mezzo)                                       half (matig) sterk) fortissimo                                             zeer sterk fortissisimo                                          uiterst sterk forza                                                    kracht freddo                                                  koel fresco                                                   fris frescamente                                         fris fretta                                                   haast funebre                                                treurend fuoco, con                                            met vuur fuocoso                                                vurig furioso                                                 woedend, heftig G gaiement                                             vrolijk gaio                                                     vrolijk galante                                                sierlijk generoso                                             edel gentile                                                 liefelijk, vriendelijk giocoso                                                lustig, vrolijk giusto                                                  juist G.P.                                                      algemene rust                                                             (afkorting van Generale Pauze) grandioso                                            groots, verheven grandezza, con                                    met grootsheid grave                                                   ernstig grazia, con                                           met sierlijkheid grazioso                                               sierlijk gusto, con                                            met smaak I imitatione                                             nabootsing impetuoso                                            onstuimig incalzando                                           dringend, versnellend increase                                               sterker worden innocente                                             onschuldig, eenvoudig inquieto                                               onrustig interludium                                           tussenspel intimo                                                   innig intrada                                                 inleiding irato                                                     toornig irresoluto                                             aarzelend istesso de-                                           of hetzelfde L lagrimoso                                             wenend lamentoso                                            klagend lamentabile                                          klagend languente                                            smachtend languido                                               smachtend lantando                                              langzamer wordend largando                                              breder worden in tempo larghetto                                              enigzins breder en langzamer largo                                                    breed, langzaam legato                                                  gebonden leggiero                                               licht, los leggierezza, con                                  met lichtheid lentando                                              langzamer wordend lent                                                      langzaam lentement                                            langzaam lento                                                    langzaam, slepend libitum, ad                                            met vrijheid lugubre                                                treurig, somber lusingando                                           vleiend lirico                                                     lyrisch, gevoelvol M maestoso                                             statig, gedragen malinconico                                          droefgeestig mancando                                            tot vrijwel niets afnemend in snelheid en toonsterkte mano destra                                        rechter hand mano sinistra                                       linker hand ma non tanto/troppo                           maar niet te veel marcando                                             doen uitkomen marcato                                               met nadruk marcia, alla                                          in marstempo martellato                                            gehamerd marziale                                               krijgshaftig melisma                                               melodisch groepje meno                                                   minder mesto                                                  somber, treurig mezza                                                  half, gematigd mezzo                                                  half, gematigd misurato                                              streng in de maat moderato                                             gematigd in tempo moderé                                                gematigd in tempo mouvement, au                                    a tempo molto                                                   veel, zeer morendo                                              wegstervend in toonsterkte mormorando                                        murmelend mosso                                                  levendig mosso (piú)                                          sneller mosso (meno)                                      langzamer moto, con                                             met beweging mute                                                    demper N niente                                                  niets nobile                                                   edel nobilita, con                                         met fierheid non                                                      niet O opus(meervoud: opera)                       werk optional                                               niet verplicht ossia                                                    of ostinato                                               hardnekkig, aanhoudend ovvero                                                 of P passione (con)                                     met hartstocht parlando                                              sprekend parte (colla)                                         hoofdstem (met de) passionato                                           hartstochtelijk pastorale                                             herderszang patetico                                               hartstochtelijk; droevig peine, à                                               nauwelijks perdendosi                                          zich verliezend pesante                                               zwaar peu                                                      beetje pezzo                                                   stuk piú                                                       meer piú mosso                                            sneller piacevole                                             liefelijk; rustig piano                                                   zacht piano (mezzo)                                      half (matig) zacht pianissimo                                            zeer zacht pianissisimo                                         uiterst zacht placido                                                 liefelijk; rustig piangevole                                           wenend piangendo                                           wenend piena                                                   vol piú                                                       meer plaisant                                                vrolijk pochettino                                           een klein beetje poco                                                     een beetje poco a poco                                         langzamerhand poi                                                       daarna; vervolgens pomposo                                              prachtig; pronkend portamento                                          gedragen portato                                                gedragen possibile                                              mogelijk postludium                                           naspel precipitando                                         plotseling sneller wordend precisione (con)                                   juistheid (met) pressez                                                stuwend, dwingend in tempo prestissimo                                          uiterst snel presto                                                  zeer snel prima                                                   eerste prima vista (a)                                     op het eerste gezicht prima volta                                           eerste keer Q quieto                                                  rustig R raddoppiato                                         verdubbeld rallantando                                          geleidelijk aan vertagend rapido                                                  vlug religioso                                               godsdienstig repetizione                                          herhaling replica                                                  herhaling rigoroso                                               streng rinforzando                                          een sterk crescendo op 1 toon of akkoord of opéénvolging hiervan risoluto                                                beslist risvegliato                                            opgewekt ritardando                                            geleidelijk langzamer worden ritenuto                                                snel langzamer wordend rubato (tempo)                                    vrije (letterlijk geroofde) tijdmaat rustico                                                  landelijk S sans                                                     zonder scherzando                                          schertsend; speels scherzo                                                grap scorrendo                                            vloeiend scorrevole                                            vloeiend secco                                                   droog secuna volta                                        tweede keer segno (al) (dal)                                    teken (tot aan) (van het) segue                                                  direct doorgaan seguente                                             volgend semi                                                     half semplice                                               eenvoudig sempre                                                steeds sentito                                                 gevoelig senza                                                   zonder senza rigore                                        niet te streng serrant, en                                           versnellend in tempo serioso                                                 ernstig serrato                                                 gehaast sforzando                                            een toon of akkoord sterk benadrukkend sforzato                                               een toon of akkoord sterk benadrukkend simile                                                   op dezelfde wijze sin'al fin                                               tot het einde si replica                                              men herhale si volta                                                 men kere de bladzijde om slancio (con)                                        met vuur slentando                                            langzamer wordend slow                                                     langzaam slow off                                                langzamer worden smorzando                                           wegstervend soave                                                   zoet; liefelijk sonore                                                 welluidend sopra                                                   boven sospiro                                                 zucht sostenuto                                            gedragen; uitgehouden sotto                                                    onder sotto voce                                           met halve stem spianato                                              eenvoudig; zonder hartstocht spirito (con)                                         met geestdrift spiritoso                                               met geestdrift stentato                                               talmend; met moeite stessa/stesso                                      de- of hetzelfde stinguendo                                          wegstervend in toonsterkte straight                                                de nootwaarden spelen zoals genoteerd strascinando                                        slepend talmend strepitoso                                            luidruchtig stringendo                                           dringend; sneller wordend subito                                                  plotseling sul                                                        op de svelto                                                   vrij; ongebonden swing                                                   de noten spelen in ongelijke waarden T tacet                                                    zwijgt tanto                                                    zo zeer tardando                                              vertragend tardo                                                    langzaam; traag; ernstig tedesca (alla)                                       Duits (op de manier van een duitse dans) tempestoso                                         stormend; onstuimig tempo giusto                                       het juiste tempo = allegro tenero                                                  zacht; teder tenerezza (con)                                   tederheid (met) tenuto                                                  uitgehouden to increase                                           sterker worden to slow off                                            langzamer worden tosto                                                    snel; dadelijk tranquillo                                             rustig troppo                                                  te veel U uguale                                                 gelijkmatig, zonder verandering van toonsterkte unisono                                                eenstemmig V veloce                                                  snel in tempo vibrato                                                 bevend vif                                                         levendig vigoroso                                               krachtig violente                                                heftig vite                                                      snel viva                                                      levendig; opgewekt vivace                                                  levendig; opgewekt vivo                                                      levendig; opgewekt voce                                                     stem volti subito                                           sla direct de bladzijde om (V.S.) Z zelo (con)                                             ijver (met) zeloso                                                  ijverig
1996   Muziekles-Almere.nl
Vreemde woorden
Muziekles - Almere.nl