Leerlingen
Toonladders De grote terts toonladder (majeur) c - d - e - f - g - a - b - c De harmonische (theoretische) kleine terts toonladder (mineur) c - d - es - f - g - as - b - c De melodische kleine terts toonladder stijgend en dalend c - d - es - f - g - a - b - c - bes - as - g - f - es - d - c De molldur toonladder c - d - e - f - g - as - b - c De chromatische toonladder stijgend en dalend c - cis - d - dis - e - f - fis - g - gis - a - ais - b - c c - b - bes - a - as - g - ges - f - e - es - d - des - c De hele toons toonladder (alleen grote secunden) c - d - e - fis - gis - ais - c De octotonische toonladder (afwisselend een grote en een kleine secunde) c - d - es - f - fis - gis - a - b - c of c - cis - dis - e - fis - g - a - bes - c De zigeuner toonladder (vergelijk deze met de harmonische kleine terts toonladder) c - d - es - fis - g - as - b - c De pentatonische toonladder (5 toons) Waneer er geen halve afstanden gebruikt worden zijn er 5 mogelijkeden op één grondtoon: c - d - e - g - a - c c - d - f - g - a - c c - d - f - g - bes - c c - es - f - g - bes - c c - es - f - as - bes - c De blues toonladder c - es - f - fis - g - bes - c
5 van 6
1996   Muziekles-Almere.nl Muziekles - Almere.nl				E-mail:						Telefoon:  Postadres en leslocatie:				muzieklesalmere@kpnmail.nl			06 309 204 64 Stellingmolenstraat 92											06 107 555 40 1333 CN  Almere   KvK : 32148472
Muziekles - Almere.nl
Toonladders De grote terts toonladder (majeur) c - d - e - f - g - a - b - c De harmonische (theoretische) kleine terts toonladder (mineur) c - d - es - f - g - as - b - c De melodische kleine terts toonladder stijgend en dalend c - d - es - f - g - a - b - c - bes - as - g - f - es - d - c De molldur toonladder c - d - e - f - g - as - b - c De chromatische toonladder stijgend en dalend c - cis - d - dis - e - f - fis - g - gis - a - ais - b - c c - b - bes - a - as - g - ges - f - e - es - d - des - c De hele toons toonladder (alleen grote secunden) c - d - e - fis - gis - ais - c De octotonische toonladder (afwisselend een grote en een kleine secunde) c - d - es - f - fis - gis - a - b - c of c - cis - dis - e - fis - g - a - bes - c De zigeuner toonladder (vergelijk deze met de harmonische kleine terts toonladder) c - d - es - fis - g - as - b - c De pentatonische toonladder (5 toons) Waneer er geen halve afstanden gebruikt worden zijn er 5 mogelijkeden op één grondtoon: c - d - e - g - a - c c - d - f - g - a - c c - d - f - g - bes - c c - es - f - g - bes - c c - es - f - as - bes - c De blues toonladder c - es - f - fis - g - bes - c
1996   Muziekles-Almere.nl
Toonladders
Muziekles - Almere.nl